Locaţie

Liceul Teoretic German Friedrich Schiller Oradea


Prima denumire a şcolii noastre a fost Şcoala Primară Nr.2 Oradea, şi a funcţionat în clădirea situată pe strada Decebal nr.6. Această denumire se păstrează până la reforma învăţământului, în 1948.

 

În perioada 1949-1952 Şcoala Primară nr.2 se transformă în şcoală cu clasele I-VIII, fiind cunoscută sub denumirea de Şcoala Generală Nr.10.

Odată cu apariţia blocurilor de locuinţe, populaţia şcolară creşte, fapt ce duce la ridicarea altor două clădiri, situate în str. W. Shakespeare şi Piaţa Cazărmii.

După 1990 şcoala trece prin unele schimbări, cea mai importantă dintre ele fiind înfiinţarea secţiei germane prin contribuţia domnului profesor Peter Dănuţ-Cornel, inspector şcolar la acea dată. Un aport deosebit la realizarea acestui deziderat al nostru îl are Forumul Democrat German din Oradea,din partea căruia am primit şi primim un sprijin constant.

 

Liceul nostru funcţionează sub denumirea actuală de Liceul Teoretic German „Friedrich Schiller „Oradea" începând cu anul 2008, profil matematică-informatică, fiind organizat astfel: 

 • ciclul preșcolar
 • ciclu primar
 • ciclu gimnazial
 • ciclu liceal

 

Conducerea liceului este asigurată de:

 

 • Domnul Director Prof. Ungur Nicolae Marcel
 • Doamna Director Adjunct Prof. Vasi Krisztina
 • Doamna Director Adjunct Prof. Fărăianu Nicoleta

 

 • Ciclul preșcolar


  În cadrul ciclului preșcolar funcționează grupele Waldorf, secția română două grupe, una cu program normal și una cu program prelungit și secția maghiară, o grupă cu program normal, cu un număr total de 51 de preșcolari.

  Clădirea în care își desfășoară activitatea aceste grupe se află pe strada Călimănești, nr. Ca structură a Liceului Teoretic German Friedrich Schiller Oradea apare Grădinița cu Program Prelungit NR. 31, situată pe strada Decebal, nr.În cadrul acestei structuri avem un număr de 142 de preșcolari:

  • secția română -  5 grupe cu program prelungit 
  • secția maghiară - 1 grupă cu program prelungit.

   

   

  Ciclul gimnazial

   

  Clasele ciclului gimnazial cu un număr total de 121 elevi  își desfășoară activitatea în  clădirea situată pe strada William Shakespeare, nr. 22, organizați astfel:

  • 2 clase cu predare în limba română.
  • 4 clase cu predare în limba germane maternă.4 clase cu predare în limba germane maternă. 

  Activitatea din această clădire se desfășoară în:

  • 9 săli de clasă
  • Laborator de informatică
  • Laborator de Biologie
  • Laborator de Chimie
  • Sală de sport
  • Bibliotecă
  • Cabinet psihopedagogic
  • Birouri personal 
 • Ciclul primar 


  Clasele pregătitoare și clasele I-IV cu un număr total de 305 elevi  își desfășoară activitatea în clădirea liceului din Piața Cazărmii, nr. 2-7, clădire în care funcționează 14 săli de clasă și un cabinet medical. Avem un număr total de 14 clase:

  • 4 clase cu predare în limba română 
  • 10 clase cu predare în limba germană maternă


  Ciclul liceal

   

  În clasele de liceu sunt 57 elevi şi îşi desfăşoară activitatea în clădirea situată pe strada William Shakespeare, nr. 22. Specializarea celor 4 clase de liceu este matematică-informatică, toate cu predare în limba germană maternă. În anul şcolar 2015-2016 şcoala are un număr de 676 preşcolari şi elevi şi 62 cadre didactice, din care:

  • cu gradul I  în  învăţământ - 34
  • cu gradul II  în învățământ  - 12 
  • cu definitivat în învățământ - 11
  • debutanţi  în învățământ - 3
  • Fără studii corespunzătoare – 2.
  • 6 persoane – personal auxiliar
  • 12 persoane – personal nedidactic 

   

  Dintre aceste cadre didactice:

  • 3 sunt profesori metodiști:  profesor Hajnalka Kovacs, profesor Teaha Liana, profesor Fazakas Judit.
  • 7  profesori fac parte din Corpul Național de Experți în Management Educațional: Dir. Prof. Ungur Nicolae, Dir. Adj. Prof. Fărăianu Nicoleta, Dir.Adj. Prof. Vasi Krisztina, Prof. Bunea Adriana, Prof. Platona Dana, Prof. Teaha Liana, Prof. Jişa

Există Asociația Schiller care a fost creată pentru a sprijini activitățile liceului, așa cum reiese și in statutul acesteia.